It’s on!

Bygglovet damp ner i lådan för ett par veckor sedan, så nu är huset beställt. Igår fick vi både bekräftelse på fastställd adress samt fastighetsbeteckning. 


I bygglovet står att ’åtgärden inte får startas utan startbesked’ eller nån liknande formulering. Dock räknas inte markarbete in i detta då det endast räknas som förberedande. Inte helt tydligt. Så nu väntar vi bara på att en grävmaskin ska frigöras, sen är det  renskrapning som gäller. 

Kommentera